تور مالزی هتل سانی

تور مالزی

7 شب و 8 روز اقامت در هتل سانی
به همراه صبحانه و 1گشت شهری رایگان
با پرواز ایران ایر و ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی و سیم کارت رایگان

قیمت استثنایی تور مالزی 1.700.000 تومان

تلفن تماس: 51 44 67 43

توسط : admin | تاریخ : 1395/03/08 | نظرات

تور مالزی هتل سند پایپر

تور مالزی

7 شب و 8 روز اقامت در هتل سند پایپر
به همراه صبحانه و 1گشت شهری رایگان
با پرواز ماهان و ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی و سیم کارت رایگان

قیمت استثنایی تور مالزی 1.720.000 تومان

 

تلفن تماس: 51 44 67 43

توسط : admin | تاریخ : 1395/03/09 | نظرات

تور مالزی هتل فلامینگو

تور مالزی

7 شب و 8 روز اقامت در هتل فلامینگو کوالالامپور
به همراه صبحانه و 1گشت شهری رایگان
با پرواز ماهان و ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی و سیم کارت رایگان

قیمت استثنایی تور مالزی 1.770.000 تومان

 

تلفن تماس: 51 44 67 43

توسط : admin | تاریخ : 1395/03/09 | نظرات

هتل فلامینگو کوالالامپور

توسط : admin | تاریخ : 1395/03/09 | نظرات

تور مالزی هتل سوئیس این

تور مالزی

7 شب و 8 روز اقامت در هتل سوئیس این
به همراه صبحانه و 1گشت شهری رایگان
با پرواز ماهان و ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی و سیم کارت رایگان

قیمت استثنایی تور مالزی 1.700.000 تومان

 

تلفن تماس: 51 44 67 43

توسط : admin | تاریخ : 1395/03/09 | نظرات

تور مالزی هتل آرنا

تور مالزی

7 شب و 8 روز اقامت در هتل آرنا کوالالامپور
به همراه صبحانه و 1گشت شهری رایگان
با پرواز ماهان و ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی و سیم کارت رایگان

قیمت استثنایی تور مالزی 1.740.000 تومان

 

تلفن تماس: 51 44 67 43

توسط : admin | تاریخ : 1395/03/09 | نظرات

تور مالزی هتل می تاور

تور مالزی

7 شب و 8 روز اقامت در هتل می تاور کوالالامپور
به همراه صبحانه و 1گشت شهری رایگان
با پرواز ماهان و ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی و سیم کارت رایگان

قیمت استثنایی تور مالزی 1.800.000 تومان

 

تلفن تماس: 51 44 67 43

توسط : admin | تاریخ : 1395/03/09 | نظرات

هتل آرنا کوالالامپور

توسط : admin | تاریخ : 1395/03/09 | نظرات

تور مالزی هتل دبلیو پی

تور مالزی

7 شب و 8 روز اقامت در هتل دبلیو پی کوالالامپور
به همراه صبحانه و 1گشت شهری رایگان
با پرواز ماهان و ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی و سیم کارت رایگان

قیمت استثنایی تور مالزی 1.900.000 تومان

 

تلفن تماس: 51 44 67 43

توسط : admin | تاریخ : 1395/03/09 | نظرات

تور مالزی هتل گرند سیزن

تور مالزی

7 شب و 8 روز اقامت در هتل گرند سیزن کوالالامپور
به همراه صبحانه و 1گشت شهری رایگان
با پرواز ماهان و ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی و سیم کارت رایگان

قیمت استثنایی تور مالزی 1.950.000 تومان

 

تلفن تماس: 51 44 67 43

توسط : admin | تاریخ : 1395/03/09 | نظرات

تور مالزی هتل ویستانا

تور مالزی

7 شب و 8 روز اقامت در هتل ویستانا کوالالامپور
به همراه صبحانه و 1گشت شهری رایگان
با پرواز ماهان و ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی و سیم کارت رایگان

قیمت استثنایی تور مالزی 2.000.000 تومان

 

تلفن تماس: 51 44 67 43

توسط : admin | تاریخ : 1395/03/09 | نظرات

هتل گرندسیزن کوالالامپور

توسط : admin | تاریخ : 1395/03/09 | نظرات

تور مالزی هتل فوراما

تور مالزی

7 شب و 8 روز اقامت در هتل فوراما کوالالامپور
به همراه صبحانه و 1گشت شهری رایگان
با پرواز ماهان و ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی و سیم کارت رایگان

قیمت استثنایی تور مالزی 2.050.000 تومان

 

تلفن تماس: 51 44 67 43

توسط : admin | تاریخ : 1395/03/09 | نظرات

تور مالزی هتل سوئیس گاردن

تور مالزی

7 شب و 8 روز اقامت در هتل سوئیس گاردن
به همراه صبحانه و 1گشت شهری رایگان
با پرواز ماهان و ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی و سیم کارت رایگان

قیمت استثنایی تور مالزی 2.090.000 تومان

 

تلفن تماس: 51 44 67 43

توسط : admin | تاریخ : 1395/03/09 | نظرات

تور مالزی هتل رویال بینتانگ

تور مالزی

7 شب و 8 روز اقامت در هتل رویال بینتانگ
به همراه صبحانه و 1گشت شهری رایگان
با پرواز ماهان و ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی و سیم کارت رایگان

قیمت استثنایی تور مالزی 2.110.000 تومان

 

تلفن تماس: 51 44 67 43

توسط : admin | تاریخ : 1395/03/09 | نظرات

هتل سوئیس گاردن کوالالامپور

توسط : admin | تاریخ : 1395/03/09 | نظرات